Diskuze

PODZIMNÍ PÁLENÍ

ADMIN | 05.11.2017

Vážení návštěvníci našich stránek. Podzimní měsíce jsou pro mnohé z nás neodmyslitelně spjaty se zahradním úklidem. V případě, že hodláte pálit různý zahradní odpad je nutné:
1) vykonávat činnost v souladu s místními předpisy (pálit zahradní odpad pouze v určené dny).
2) činnost vykonávat v souladu se zákonem o požární ochraně, vyhláškou o požární prevenci, atd... (Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil
život a zdraví osob, zvířata a majetek,.....)
3)!!! ohlašte činnost pálení místně příslušnému krajskému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru.
VYUŽÍT MŮŽE TENTO ODKAZ: http://www.firebrno.cz/paleni-klesti

Výstraha ČHMÚ

Admin | 27.10.2017

M

V souvislosti s výstrahou Českého hydrometeorologického ústavu na extrémně silný vítr, platnou pro celou Českou republiku, upozorňujeme na rizika s tím související. HZS Jihomoravského kraje se plně připravuje na předpokládaný nárůst počtu událostí.
Výstraha je platná pro neděli 29.10. do 19h. Další informace sledujte na portálu ČHMU.
Je předpovídán jev s extrémním stupněm nebezpečí. Lze očekávat materiální škody na velkém území, omezení v dopravě, výpadky elektrického proudu, polomy v lesích i ohrožení životů. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.
V souvislosti se silným větrem doporučujeme:

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty.
Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry.
Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.
Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.
Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly, schopnosti a možnosti.
NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku

SBĚR ŠROTU

ADMIN | 19.10.2017

Vážení spoluobčané,
Protože námi pořádané sběry šrotu u Vás vzbudily velký zájem, rozhodli jsme se, že mimo vyhlášené železné soboty, je možné provést odvoz starého železa individuálně – kdykoli během roku. Zároveň Vás prosíme, NEPODPORUJTE POCHYBNÉ SPOLEČNOSTI, které pořádají jiné železné akce. Děkujeme! Kontakt: 724 90 76 85 (od 18 hod.), 702 005 750,
e-mail: hsbrnoreckovice@email.cz, www.hasicireckovice.webnode.cz

Přidat nový příspěvek

Víte jak se  zachovat v krizových situacích?

V záložce odkazy se můžete prostřednictvím naučných videí přiučit jak správně provádět např. neodkladnou resuscitaci.

Důležitá telefonní čísla:

150 - HASIČI

155 - ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158 - POLICIE ČR

156 - MĚSTSKÁ POLICIE

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání