Členové

Náš sbor má v současné době 15 členů plně odhodlaných vybudovat fungující organizaci, působící na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.