Hasiči

www.firebrno.cz - WEBOVÉ STRÁNKY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JmK.

www.mhj.cz - WEBOVÉ STRÁNKY MORAVSKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY.

www.firebrno.cz/paleni-klesti - Aplikace hlášení pálení klestí. Odesláním formuláře Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

www.pozary.cz - Vše o profesionálních a dobrovolných hasičích (reportáže, fotografie, videa).

Sbory dorovolných hasičů

HS Šlapanice                https://www.hasici-slapanice.cz

SDH Brno Komín          https://www.hasicikomin.cz/

SDH Brno Soběšice     https://sdhsobesice.wz.cz/

SDH Brno Husovice     https://sdhhusovice.webnode.cz/

SDH Brno Chrlice         https://www.sdhchrlice.ic.cz/

SDH Brno Ořešín          https://www.sdh-oresin.cz/