Diskuze

The Best Offer of The Year!

Coreyquoma | 25.07.2021

This year turned out to be very difficult. But we have optimized and reduced the cost of our products!
It is almost impossible to find prices lower than ours, the sale is at the cost price level.
Watch and be surprised by our super low prices https://cutt.us/6nChw

Dotaz

DR | 23.05.2020

Dobrý den,
kdy mohu na zahradě v reckovicich pálit odpady ze zahrady?

Re: Dotaz

Admin | 27.05.2020

Dobrý den,
toto určuje místní vyhláška. V naší městské části je to středa, pátek a sobota, vždy od 9 do 21 hodin.

Re: Re: Dotaz

DR | 28.05.2020

Moc děkuji

Re: Re: Re: Dotaz

Admin | 04.06.2020

Rádo se stalo :)

POŽÁR JANDÁSKOVA - 17.04.2020

ADMIN | 17.04.2020

Obdrželi jsme poděkování za dnešní zásah při požáru. Toto poděkování nepatří ale nám. Proč? Dočtete se níže.

V Řečkovicích hořelo - řečkovičtí hasiči ale nesmějí hasit.

Při požáru na Jandáskové se zranily dvě osoby, plameny napáchaly škodu za milion a poškodily tři domy.

Řečkovičtí hasiči mají dvě cisterny, dopravní automobily, stříkačky, uniformy, přilby a vše co mají hasiči mít. K požáru, či jiné ostré akci nás ale nikdo nezovalá.

V MČ působíme devátým rokem. Obnovili jsme tradici sboru, který zde působil od roku 1889.

Co je sbor a co je jednotka?

Sbor dobrovolných hasičů je spolek dobrovolníků, který působí na úseku požární ochrany a například vede zajmový kroužek mladých hasičů, zajišťuje společenské akce, působí na úseku prevence....Zjednodušeně řečeno vznikne tak, že se sejde pár nadšenců se stejným zájmem (následují schůze, žádost o ičo,...).

Jednotka SDH obce: je tvořena technikou (např. cisternou), prostředky (např. hadice, přilba..) a hasiči (ti se zpravidla rekrutují z řad členů sboru). Jednotka vznikne zjednodušeně řečeno tak, že její vznik schválí zastupitelstvo obce a posvětí profesionální hasiči.

Řečkovičtí hasiči mají techniku, mají prostředky a mají hasiče. Máme odhodlání a nadšení. Chceme pomáhat!

Věříme proto, že se nám v brzké době podaří ve spolupráci s městskou částí jednotku zřídit a budeme moci také zasahovat u takového požáru, jaký dnes řádil na Jandáskové.

Třeba pak nebude nutné povolávat posily z Líšně, Přehrady a Výstaviště.

https://www.hzscr.cz/clanek/pozar-v-brne-zpusobil-milionovou-skodu.aspx

COVID

ADMIN | 01.04.2020

Vážení,

i náš sbor přidává v této situaci ruku k dílu. Společně s MČ distribujeme informační letáky, roušky a pomáháme s dovozem ROUŠKOmatů. Chystáme i další opatření. Prosím, pokud šijete roušky, či disponujete jinými ochr. prostředky (např. chirurgické rukavice), neváhejte nás kontaktovat. Převezmeme je od Vás a doručíme potřebným! admin neví, jak se dělá ,,hešteg´´, ale vězte, že společně to zvládnem :) !

Podzimní zahrádkářský úklid

ADMIN | 04.09.2019

Vážení návštěvníci našich stránek. Podzimní měsíce jsou pro mnohé z nás neodmyslitelně spjaty se zahradním úklidem. V případě, že hodláte pálit různý zahradní odpad je nutné:
1) vykonávat činnost v souladu s místními předpisy (pálit zahradní odpad pouze v určené dny).
2) činnost vykonávat v souladu se zákonem o požární ochraně, vyhláškou o požární prevenci, atd... (Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil
život a zdraví osob, zvířata a majetek,.....)
3)!!! ohlašte činnost pálení místně příslušnému krajskému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru.
VYUŽÍT MŮŽE TENTO ODKAZ: https://www.firebrno.cz/paleni-klesti

Více zde: https://hasicireckovice.webnode.cz/

PODĚKOVÁNÍ

ADMIN | 20.07.2018

NÁŠ SBOR TÍMTO DĚKUJE NADACI AGRTOFET. DÍKY DARU TÉTO NADACE JSME MOHLI POŘÍDIT NOVOU ELEKTROCENTRÁLU A DVĚ NOVÁ KALOVÁ ČERPADLA.

Pálení čarodějnic

Admin | 30.04.2018

PÁLENÍ ČARODĚJNIC bezpečně

pálení čarodějnic Blíží se poslední dubnový den a s ním spojené lidové veselice známé jako "pálení čarodějnic". Přestože jsme se v tento den v uplynulých letech nesetkali se závažnými požáry, přinášíme doporučení, která pomohou prožít tuto lidovou veselici bez problémů i letos.

Na úvod připomínáme, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. V Jihomoravském kraji tak mohou učinit skrze internetový formulář. I v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, doporučujeme celou akci dopředu přes formulář oznámit. Sníží se tím počet planých výjezdů, kterých může být v době pálení čarodějnic více.

Základní bezpečností pravidla:

Dobře zvolit umístění ohniště. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný.
Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru.
Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.
Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití pevného podpalovače, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.
Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru.
Mějte připravený dostatek vody, kdyby se oheň vymykal kontrole. Vhodná je proto spolupráce s místní jednotkou dobrovolných hasičů.
Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno.
Příjemné a bezpečné prožití tradiční lidové veselice Vám přeje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JmK

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek

Víte jak se  zachovat v krizových situacích?

V záložce odkazy se můžete prostřednictvím naučných videí přiučit jak správně provádět např. neodkladnou resuscitaci.

Důležitá telefonní čísla:

150 - HASIČI

155 - ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158 - POLICIE ČR

156 - MĚSTSKÁ POLICIE

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání