K O N T A K T:

           HASIČSKÝ SBOR BRNO ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

email: hsbrnoreckovice@email.cz

IČO: 22765662

               Číslo účtu: 4200313376, SBERBANK

              IBAN: Q8968000000004200313376

 
PETR PROKOP
STAROSTA HASIČSKÉHO SBORU
tel.: 724907685
 
DAVID MULLER
ZÁSTUPCE STAROSTY HASIČSKÉHO SBORU
tel.: 728257831